Ensjøbyen

Ensjø skal gjennom en totalforvandling – fra å være en bydel dominert av bilforhandlere til å bli et knutepunkt med 5 000-7 000 nye boliger.
Dette skjer i et samspill mellom private grunneiere/utbyggere av bolig- og næringsprosjekter og Oslo kommune som utbygger av kommunal infrastruktur. Bydelen vil i de neste 15-20 årene forandres fra å være en bydel dominert av bilforhandlere til å bli et attraktivt og sentralt område for boliger, arbeidsplasser, handel, service og kultur.

Les mer her: http://www.prosjekt-ensjobyen.oslo.kommune.no/

Comments are closed.